Home / Lid worden? / Lidmaatschap / Contributie

Lidmaatschap / Contributie


Lid worden van voetbalvereniging Haren?

Meer informatie over het lid worden? Bel of mail met onderstaande coördinatoren. Zij helpen u graag verder.

Vrijblijvend (gratis) trainen bij de kabouters:
Richard Spitzers 06-11005383 lid@vvharen.nl
Lid worden bij de Jeugd:
Richard Spitzers 06-11005383 lid@vvharen.nl
Lid worden bij de senioren:
Jan v/d Wijk 06-15510975 lid@vvharen.nl

In welke categorie u of uw kind valt kunt u zien in onderstaande tabel over de contributieregeling

Contributieregeling Seizoen 2018-2019  

Categorie Geboortejaar Per jaar Per kwartaal
Kabouters Na 2012 €     0,- €    0,-
O9/8/7 (F-pupil) 2010, 2011 en 2012  €  110,-  € 27,50
O11 (E-pupil) 2008 en 2009  € 119,-  € 29,75
O13 (D-pupil) 2006 en 2007  € 119,-  € 29,75
O15 (C-junior) 2004 en 2005  € 121,-  € 30,25
O17 (B-junior) 2002 en 2003  € 121,-  € 30,25
O19 (A-junior) 2000 en 2001  € 135,-  € 33,75
Senior  Voor 1999  € 173,-  € 43,25
 Niet spelend lid  Voor 1999  €  105,-  € 26,25
Contributies zijn incl. Materiaalfonds  € 20,-  Per jaar

Voor landurig geblesseerden (langer dan 6 weken) is er een mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een lager kwartaaltarief, voor meer informatie over deze mogelijkheid kunt u contact opnemen met de ledenadministratie (lid@vvharen.nl).

N.B. Betaling van contributie en materiaalfonds zal via automatische incasso geschieden. Hiervan wordt alleen om bijzondere redenen afgeweken.

Jeugdsportfonds
Het sportfonds is opgericht om mensen met onvoldoende financiële middelen toch in staat te stellen te sporten. Meer informatie klik hier.

!!! Algemene spelregels !!!

  • Alle contributies zijn inclusief lidmaatschap KNVB en verzekering KNVB.
  • Betaling dient steeds voor de eerste maand van het betreffende kwartaal plaats te hebben op bankrekeningnummer NL63INGB0000853553 t.n.v. vv Haren.Nieuwe leden van 16 jaar en ouder dienen zich bij aanmelding te legitimeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs.
  • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor tenminste 1 verenigingsjaar. Het verenigingsjaar vangt aan op 1 juli 2018 eindigt op 30 juni 2019.
  • Opzegging lidmaatschap dient schriftelijk of per email (lid@vvharen.nl) plaats te hebben bij de ledenadministratie vóór 31 mei 2019.

Ingeval het lidmaatschap gedurende het seizoen 2018-2019 wordt opgezegd is het betreffende lid contributie verschuldigd tot en met 30 juni 2019.