Jeugdsportfonds

Het sportfonds is opgericht om mensen met onvoldoende financiële middelen toch in staat te stellen te sporten

Aanvraag Jeugdsportfonds
Sporten is voor alle kinderen belangrijk. Wanneer er niet genoeg financiële middelen zijn om een jongere (tussen de 4 en 18 jaar) te laten sporten, kan er hulp gevraagd worden via het Jeugdsportfonds. Op de website van deze organisatie, www.jeugdsportfonds.nl,  is alle informatie te vinden hoe en door wie dit aangevraagd kan worden.

Procedure

 1. Als ouder/verzorger doe je een aanvraag bij het Jeugdsportfonds via een zogenaamde intermediair, iemand die betrokken is bij de scholing, opvoeding en/of begeleiding van het kind/gezin (bijv. buurtsportcoach, leerkracht, CJG, voedselbank, thuiszorg, etc.). Een van de intermediairs in Haren is Sportcoach Bas Veldman van Huis voor de Sport Groningen. Hij is te bereiken op b.veldman@hvdsg.nl
  De vereniging kan geen aanvraag indienen bij het Jeugdsportfonds.
 2. De intermediair van het Jeugdsportfonds heeft enkele gegevens van de vereniging nodig zoals: naam sportclub, jaarcontributie en eventuele andere kosten (bondscontributie, kleedgeld, etc).
  Vraag deze informatie aan via de vereniging (ledenadministratie of penningmeester).
 3. Doorgaans ontvang je via de intermediair van het Jeugdsportfonds binnen 3 weken bericht of de aanvraag is goedgekeurd of niet. De financiële bijdrage wordt rechtstreeks overgemaakt op het rekeningnummer van de vereniging.

Belangrijk om te weten

 • De maximale vergoeding is €225,- per kind per jaar. Ruim voldoende om de contributie van vv Haren te voldoen.
  Kosten boven dit bedrag dient door de ouder/verzorger betaald te worden.
 • Ook als uw aanvraag via het Jeugdsportfonds NIET wordt goedgekeurd, blijft u verantwoordelijk voor de betaling van de contributie. In de sommige gevallen is er een betalingsregeling mogelijk, neem hiervoor contact op met de penningmeester van de vereniging.
 • Het Jeugdsportfonds betaalt voor een periode van 12 maanden. Dit loopt niet altijd gelijk met het sportseizoen. De ouder/verzorger is zelf verantwoordelijk voor het tijdig indienen van een (vervolg)aanvraag.
 • Een aanvraag via het Jeugdsportfonds wordt NIET automatisch verlengd. De ouder/verzorger is zelf verantwoordelijk voor het tijdig indienen van een nieuwe aanvraag.
 • Het Jeugdsportfonds betaalt niet met terugwerkende kracht. Het is dus van belang dat u de aanvraag zo snel mogelijk indient. Het liefst voordat een kind lid wordt.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More