Home / Nieuws / vv Haren en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

vv Haren en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)


Per 25 mei 2018 a.s. moet iedere organisatie en dus ook vv Haren voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming, kortweg AVG. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Wat verandert er?
De AVG zorgt onder meer voor:
• versterking en uitbreiding van privacyrechten;
• meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
• dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.

Het bestuur wil haar leden laten weten de nieuwe wetgeving serieus te nemen en is inmiddels gestart met de inventarisatie aan welke eisen vv Haren zich moet houden om te kunnen voldoen aan deze nieuwe wetgeving. Het maakt daarbij gebruik van een stappenplan van de Stichting AVG voor verenigingen, welke door de KNVB is voorgesteld.
Heeft het alle stappen doorlopen en de benodigde maatregelen getroffen, dan wordt er een AVG-verklaring afgegeven door de stichting om aan te tonen dat vv Haren voldoet aan de nieuwe wetgeving.

Tevens hebben wij als vv Haren een document opgesteld met betrekking tot de privacy en veiligheid vv Haren. Zie bijlage: Privacy & Veiligheid VV HAREN


Bekijk ook

Kaboutervoetbal vv Haren start zaterdag 08 september

Zaterdag 8 september om 10.00 uur start kaboutervoetbal bij vv Haren. Voor de allerjongste kinderen …